InNET
pro studenty a zaměstnance
Edison rozvrh
+420 596 995 910 epe@vsb.cz

VŠB – TU Ostrava
Katedra elektroenergetiky – 410
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava – Poruba

© 2015 – 2022 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránekwebdesign

   

Věda

Výzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny na aktuální problémy v oblasti výroby, distribuce, akumulace a spotřeby elektrické energie. Odborné skupiny.

Na katedře Elektroenergetiky je řešena tato odborná problematika:

 1. Rozvoj spolehlivostních metod v elektroener­getice. Sběr dat o výpadcích a poruchách v elektrických sítích ČR a SR pro potřeby vyhodnocování prvkové spolehlivosti a spolehlivostních výpočtů sítí.
 2. Výzkum vlivu výpadků v dodávce elektrické energie na ocenění nedodané energie.
 3. Optimalizace chodu distribučních sítí z hlediska ztrát a spolehlivosti dodávky elektrické energie.
 4. Zavádění spolehlivostně orientované údržby v energetice.
 5. Výzkum metod multikriteriální analýzy.
 6. Optimalizace elektrického nepřímého odporového ohřevu a měření odporu krátké cesty elektrických obloukových pecí.
 7. Měření světelně technických parametrů na komunikacích a ve vnitřních prostorách, optimalizace osvětlovacích soustav a rušivé světlo.
 8. Výzkum netradičních zdrojů elektrické energie – větrné a fotovoltaické elektrárny, palivové články.
 9. Výzkum diagnostických metod a identifikace elektrického oblouku v elektrických sítích.
 10. Termovizní měření.
 11. Elektromagnetická kompatibilita – měření a eliminace rušivých vlivů v elektrických sítích.
 12. Modelování elektromagnetických přechodných dějů.
 13. Diagnostika elektrických strojů a přístrojů, měření magnetických polí a modelování a výpočty elektromagnetických a tepelných polí pomocí MKP.
 14. Zjišťování magnetických vlastností materiálů používaných ve stavbě elektrických strojů a přístrojů. Výpočty statických a časově proměnných polí se zaměřením na elektromagnetické a tepelné pochody.