O katedře

Vedoucí katedry: prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Sekretariát: Bc. Žaneta Vylegalová

Katedra zajišťuje výuku odborných předmětů pro bakalářský, navazující magisterský a doktorský studijní program Elektroenergetika. Specializacemi navazujícího magisterského programu Elektroenergetika jsou zaměření výroba a rozvod elektřiny, elektrické stroje a přístroje a elektrické světlo. Katedra působí při výchově elektrotechnických odborníků v oblastech výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie nízkého i vysokého napětí, ochran a řízení elektrizačních soustav, využití elektrické energie při vytápění a osvětlování i obchodování s elektřinou. Soustřeďuje se na rozsáhlé použití počítačů v energetice, zvláště v úlohách projektování i provozu systémů řízení elektrizačních soustav, elektrických strojů i systémů jejich diagnostiky. Význam působení katedry elektroenergetiky roste s významem maximální efektivity při výrobě i použití elektrické energie v našem národním hospodářství.

Ve vědecko-výzkumné oblasti je aktivita pracovníků katedry zaměřena na výzkum spolehlivosti a kvality v elektrických sítích a na diagnostiku elektrických strojů. Zaměstnanci katedry jsou členy českého komitétu CIRED a České společnosti pro osvětlování.

V současné době se na katedře řeší problematika technologií pro smart grids, obnovitelných zdrojů, diagnostiky, optimalizace údržby energetických zařízení a elektrického osvětlování. Sběr a vyhodnocování dat o výpadcích a poruchách v elektrických sítích pro potřeby spolehlivostních výpočtů.