Nabídka zahraniční stáže

V rámci projektu Evropského fondu pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj, Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, s názvem: Rozšíření kompetencí absolventů v oblastech udržitelné elektroenergetiky a životního prostředí, mají studenti elektroenergetiky možnost vycestovat na stáž na univerzitu nebo do firmy v Opole.

Zájemci se mohou hlásit u vedoucího projektu: doc. Ing. Radomír Goňo, Ph.D., radomir.gono@vsb.cz

Partner: Politechnika Opolska

Doba řešení: 1. 3 . 2019 – 28. 2. 2022